FormMail

Jednoduchý a efektivní způsob odesílání webových formulářů na Váš email!

Co je služba FormMail?

FormMail je služba umožňující odesílání údajů z webových formulářů na Váš email. Její implementace je velmi jednoduchá, nezávislá na technických možnostech webhostingu Vašeho webu a zvládne ji prakticky každý s elementárními znalostmi HTML.

Níže uvedené příklady jsou vynikajícím pomocníkem pro pochopení funkčnosti a implementaci služby do Vašich webových stránek. Funkčnost služby FormMail je možno přizpůsobit pomocí mnoha konfigurovatelných parametrů. Můžete tak vytvářet libovolně složité webové formuláře, které vyhoví i těm nejnáročnějším potřebám.

Máte-li o službu FormMail zájem, vyplňte prosím objednávkový formulář. Služba FormMail Vám bude zřízena na základě uhrazené faktury do 24 hodin od připsání platby na náš bankovní účet. Veškeré dotazy, nebo požadavky na individuální nastavení služby, zasílejte na email formmail@jtwds.cz.

V případě zájmu Vám rádi implementaci služby FormMail provedeme a současně s tím obdržíte 30% slevu z ceny služby na první rok.

Implementace na Váš web

Implementace služby FormMail je velmi jednoduchá, stačí ve Vámi vytvořeném webovém formuláři nastavit hodnotu parametru ACTION prvku FORM na adresu odesílacího skriptu služby FormMail. Formulář musí být odesílán metodou POST, tj. parametr ”method” musí být nastaven na hodnotu ”post”.

Příklad použití pro odesílání formulářů s nastaveným kódováním znaků Windows-1250...

<form method="post" action="https://formmail.jtwds.cz/scripts/free/form_mail.asp">

Příklad použití pro odesílání formulářů s nastaveným kódováním znaků UTF-8...

<form method="post" action="https://formmail.jtwds.cz/scripts/free/form_mail_utf8.asp">

Dále je nutno ve formuláři nastavit emailovou adresu odesílatele (parametr ”odesilatel_email”) a emailovou adresu, na níž mají být údaje z formuláře odesílány (parametr ”prijemce_email”). Následně již můžete definovat strukturu formuláře libovolně dle Vašich potřeb.

Pro snadné pochopení všech dostupných funkcí služby FormMail, je níže uveden soupis konfigurovatelných parametrů, včetně příkladů jejich použití. Můžete také využít komplexní příklady formulářů, které jsou připraveny ke stažení a okamžitému použití na Vašem webu.

Povinné parametry

odesilatel_email

Emailová adresa odesílatele. Není-li uvedena ve správném tvaru, služba FormMail zobrazí chybové hlášení. Parametr je možno definovat jako skryté pole formuláře, nebo jako textové pole, do něhož uživatel uvede svoji emailovou adresu, která bude v doručeném emailu uvedena jako odesílatel.

Příklad použití...

<input type="hidden" name="odesilatel_email" value="uzivatel@domena.cz">
<input type="text" name="odesilatel_email">

prijemce_email

Emailová adresa, na kterou budou odeslány údaje z formuláře. Není-li uvedena ve správném tvaru, služba FormMail zobrazí chybové hlášení. Parametr je doporučeno definovat jako skryté pole formuláře. Emailových adres je možno specifikovat více a oddělit je čárkou nebo středníkem.

Příklad použití...

<input type="hidden" name="prijemce_email" value="uzivatel@domena.cz">
<input type="hidden" name="prijemce_email" value="uzivatel-1@domena.cz, uzivatel-2@domena.cz">

Nepovinné parametry

predmet

Text předmětu emailu s údaji z formuláře. Parametr je možno definovat jako skryté pole formuláře, nebo jako textové pole. Není-li zadán, je text předmětu emailu nastaven na hodnotu ”Údaje z WWW formuláře”.

Příklad použití...

<input type="hidden" name="predmet" value="Testovací WWW formulář">
<input type="text" name="predmet">

url

URL adresa stránky, na kterou bude uživatel přesměrován po úspěšném odeslání formuláře. Není-li zadána, zobrazí se stránka s informačním textem o úspěšném odeslání formuláře.

Příklad použití...

<input type="hidden" name="url" value="http://www.domena.cz/podekovani.html">

technicke_informace

Je-li nastavena hodnota ”ano”, na konec emailu se zapíší následující informace: URL adresa stránky formuláře, IP adresa uživatele a informace o jeho internetovém prohlížeči.

Příklad použití...

<input type="hidden" name="technicke_informace" value="ano">

Způsob zobrazení v emailu...

----[ TECHNICKÉ INFORMACE ]----

URL formuláře: http://www.domena.cz/objednavka.html
Uživatel - IP adresa: 123.456.789.0
Uživatel - prohlížeč: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; MALC; rv:11.0) like Gecko

hlavicka

Je-li nastavena hodnota ”ano”, na začátek emailu se zapíší údaje z formulářových polí ”odesilatel_jmeno” a ”odesilatel_email”.

Příklad použití...

<input type="hidden" name="hlavicka" value="ano">

Způsob zobrazení v emailu...

----[ ODESÍLATEL ]----

Jméno: Jan Novák
E-mail: uzivatel@domena.cz

polozka_01_nazev       ... polozka_90_nazev

Název položky, která bude uvedena v odeslaném emailu. Tomuto názvu bude přiřazen údaj z formulářového prvku ”polozka_01_telo”. Pořadí jednotlivých údajů v odeslaném emailu je možno určovat dle čísla položky. Můžete tak snadno dosáhnout jiného pořadí vypisování údajů do emailu, než je pořadí prvků ve webovém formuláři.

Příklad použití...

<input type="hidden" name="polozka_01_nazev" value="Jméno a příjmení">

Způsob zobrazení v emailu...

Jméno a příjmení: Jan Novák

polozka_01_telo       ... polozka_90_telo

Název formulářového prvku, jehož hodnota bude přiřazena k názvu položky se stejným pořadovým číslem. Aby nedocházelo k odesílání neúplně vyplněného formuláře, doporučujeme formulář doplnit kontrolou pomocí javascriptu, která umožní jeho odeslání až po vyplnění všech Vámi požadovaných údajů.

Příklad použití pro prvek INPUT typu TEXT...

<input type="text" name="polozka_01_telo">

Příklad použití pro prvek INPUT typu RADIO...

<input type="radio" name="polozka_01_telo" value="Jan Novák">
<input type="radio" name="polozka_01_telo" value="Martin Starý">
<input type="radio" name="polozka_01_telo" value="Pavel Vomáčka">

Příklad použití pro prvek INPUT typu CHECKBOX...

<input type="checkbox" name="polozka_01_telo" value="Jan Novák">
<input type="checkbox" name="polozka_01_telo" value="Martin Starý">
<input type="checkbox" name="polozka_01_telo" value="Pavel Vomáčka">

Příklad použití pro prvek SELECT...

<select name="polozka_01_telo">
	<option value="Jan Novák">Jan Novák</option>
	<option value="Martin Starý">Martin Starý</option>
	<option value="Pavel Vomáčka">Pavel Vomáčka</option>
</select>

polozka_XX_nazev = _zahlavi

Je-li u položky nastavena hodnota ”_zahlavi”, bude v emailu zobrazena níže uvedeným způsobem. Pro text záhlaví bude použit údaj z formulářového prvku ”polozka_XX_telo”. Tímto parametrem je možno docílit členění údajů v emailu na jednotlivé skupiny.

Příklad použití...

<input type="hidden" name="polozka_01_nazev" value="_zahlavi">
<input type="hidden" name="polozka_01_telo" value="Text záhlaví">

Způsob zobrazení v emailu...

----[ TEXT ZÁHLAVÍ ]----

polozka_XX_nazev = _mezera

Je-li u položky nastavena hodnota ”_mezera”, bude do emailu vložen prázdný řádek. Údaj z formulářového prvku ”polozka_XX_telo” je v tomto případě ignorován a není ho třeba do formuláře vkládat. Tímto parametrem je možno docílit oddělení jednotlivých údajů v emailu od sebe pro lepší přehlednost.

Příklad použití...

<input type="hidden" name="polozka_01_nazev" value="_mezera">

Komplexní příklady použití

Příklad č. 1

<form method="post" action="https://formmail.jtwds.cz/scripts/free/form_mail_utf8.asp">

	<input type="hidden" name="url" value="http://www.domena.cz/podekovani.html">
	<input type="hidden" name="prijemce_email" value="uzivatel@domena.cz">
	<input type="hidden" name="predmet" value="Testovací formulář">
	<input type="hidden" name="technicke_informace" value="ano">
	<input type="hidden" name="polozka_01_nazev" value="Jméno a příjmení">
	<input type="hidden" name="polozka_02_nazev" value="Ulice">
	<input type="hidden" name="polozka_03_nazev" value="Město">
	<input type="hidden" name="polozka_04_nazev" value="PSČ">
	<input type="hidden" name="polozka_05_nazev" value="Země">
	<input type="hidden" name="polozka_06_nazev" value="Checkbox volba">
	<input type="hidden" name="polozka_07_nazev" value="Radio volba">
	<input type="hidden" name="polozka_08_nazev" value="Poznámky">

	<div class="form-group">
		<label>Jméno a příjmení</label>
		<input type="text" name="polozka_01_telo" class="form-control">
	</div>

	<div class="form-group">
		<label>E-mail</label>
		<input type="text" name="odesilatel_email" class="form-control">
	</div>

	<div class="form-group">
		<label>Ulice</label>
		<input type="text" name="polozka_02_telo" class="form-control">
	</div>

	<div class="form-group">
		<label>Město</label>
		<input type="text" name="polozka_03_telo" class="form-control">
	</div>

	<div class="form-group">
		<label>PSČ</label>
		<input type="text" name="polozka_04_telo" class="form-control">
	</div>

	<div class="form-group">
		<label>Země</label>
		<select name="polozka_05_telo" class="form-control">
			<option value=""></option>
			<option value="Česká republika">Česká republika</option>
			<option value="Slovensko">Slovensko</option>
		</select>
	</div>

	<div class="form-group">
		<label>Poznámky</label>
		<textarea name="polozka_08_telo" rows="5" class="form-control"></textarea>
	</div>

	<div class="checkbox">
		<label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" name="polozka_06_telo" value="Volba 1">Volba 1</label>
		<label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" name="polozka_06_telo" value="Volba 2">Volba 2</label>
		<label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" name="polozka_06_telo" value="Volba 3">Volba 3</label>
	</div>

	<div class="radio">
		<label class="radio-inline"><input type="radio" name="polozka_07_telo" value="Volba 1" checked>Volba 1</label>
		<label class="radio-inline"><input type="radio" name="polozka_07_telo" value="Volba 2">Volba 2</label>
		<label class="radio-inline"><input type="radio" name="polozka_07_telo" value="Volba 3">Volba 3</label>
	</div>

	<div class="form-group">
		<br><button type="submit" class="btn btn-success">Odeslat formulář</button>
	</div>

</form>

Stáhnout ukázkové příklady

Příklad č. 2

<form method="post" action="https://formmail.jtwds.cz/scripts/free/form_mail_utf8.asp">

	<input type="hidden" name="url" value="http://www.domena.cz/podekovani.html">
	<input type="hidden" name="odesilatel_email" value="uzivatel@domena.cz">
	<input type="hidden" name="prijemce_email" value="uzivatel-1@domena.cz, uzivatel-2@domena.cz">
	<input type="hidden" name="predmet" value="Testovací formulář">
	<input type="hidden" name="polozka_01_nazev" value="Název firmy">
	<input type="hidden" name="polozka_02_nazev" value="E-mail">
	<input type="hidden" name="polozka_03_nazev" value="_mezera">
	<input type="hidden" name="polozka_04_nazev" value="_zahlavi">
	<input type="hidden" name="polozka_04_telo" value="Fakturační adresa">
	<input type="hidden" name="polozka_05_nazev" value="Ulice">
	<input type="hidden" name="polozka_06_nazev" value="Město">
	<input type="hidden" name="polozka_07_nazev" value="PSČ">
	<input type="hidden" name="polozka_08_nazev" value="Země">
	<input type="hidden" name="polozka_09_nazev" value="_mezera">
	<input type="hidden" name="polozka_10_nazev" value="_zahlavi">
	<input type="hidden" name="polozka_10_telo" value="Korespondenční adresa">
	<input type="hidden" name="polozka_11_nazev" value="Ulice">
	<input type="hidden" name="polozka_12_nazev" value="Město">
	<input type="hidden" name="polozka_13_nazev" value="PSČ">
	<input type="hidden" name="polozka_14_nazev" value="Země">
	<input type="hidden" name="polozka_15_nazev" value="_mezera">
	<input type="hidden" name="polozka_16_nazev" value="_zahlavi">
	<input type="hidden" name="polozka_16_telo" value="Fakturační údaje">
	<input type="hidden" name="polozka_17_nazev" value="IČ">
	<input type="hidden" name="polozka_18_nazev" value="DIČ">

	<div class="form-group">
		<label>Název firmy</label>
		<input type="text" name="polozka_01_telo" class="form-control">
	</div>

	<div class="form-group">
		<label>E-mail</label>
		<input type="text" name="polozka_02_telo" class="form-control">
	</div>

	<fieldset>
		<legend><br>Fakturační adresa</legend>

		<div class="form-group">
			<label>Ulice</label>
			<input type="text" name="polozka_05_telo" class="form-control">
		</div>

		<div class="form-group">
			<label>Město</label>
			<input type="text" name="polozka_06_telo" class="form-control">
		</div>

		<div class="form-group">
			<label>PSČ</label>
			<input type="text" name="polozka_07_telo" class="form-control">
		</div>

		<div class="form-group">
			<label>Země</label>
			<select name="polozka_08_telo" class="form-control">
				<option value=""></option>
				<option value="Česká republika">Česká republika</option>
				<option value="Slovensko">Slovensko</option>
			</select>
		</div>

	</fieldset>

	<fieldset>
		<legend><br>Korespondenční adresa</legend>

		<div class="form-group">
			<label>Ulice</label>
			<input type="text" name="polozka_11_telo" class="form-control">
		</div>

		<div class="form-group">
			<label>Město</label>
			<input type="text" name="polozka_12_telo" class="form-control">
		</div>

		<div class="form-group">
			<label>PSČ</label>
			<input type="text" name="polozka_13_telo" class="form-control">
		</div>

		<div class="form-group">
			<label>Země</label>
			<select name="polozka_14_telo" class="form-control">
				<option value=""></option>
				<option value="Česká republika">Česká republika</option>
				<option value="Slovensko">Slovensko</option>
			</select>
		</div>

	</fieldset>

	<fieldset>
		<legend><br>Fakturační údaje</legend>

		<div class="form-group">
			<label>IČ</label>
			<input type="text" name="polozka_17_telo" class="form-control">
		</div>

		<div class="form-group">
			<label>DIČ</label>
			<input type="text" name="polozka_18_telo" class="form-control">
		</div>

	</fieldset>

	<div class="form-group">
		<br><button type="submit" class="btn btn-success">Odeslat formulář</button>
	</div>

</form>

Stáhnout ukázkové příklady

Příklad č. 3

<form method="post" action="https://formmail.jtwds.cz/scripts/free/form_mail_utf8.asp">

	<input type="hidden" name="prijemce_email" value="uzivatel@domena.cz">
	<input type="hidden" name="hlavicka" value="ano">
	<input type="hidden" name="polozka_01_nazev" value="Dotaz">

	<div class="form-group">
		<label>Jméno a příjmení</label>
		<input type="text" name="odesilatel_jmeno" class="form-control">
	</div>

	<div class="form-group">
		<label>E-mail</label>
		<input type="text" name="odesilatel_email" class="form-control">
	</div>

	<div class="form-group">
		<label>Váš dotaz</label>
		<textarea name="polozka_01_telo" rows="5" class="form-control"></textarea>
	</div>

	<div class="form-group">
		<br><button type="submit" class="btn btn-success">Odeslat formulář</button>
	</div>

</form>

Stáhnout ukázkové příklady

Objednávka služby FormMail

Údaje o webu

URL adresa webu, pro který chcete povolit odesílání emailů, např. ”http://www.vasweb.cz”.

Kontaktní osoba

Korespondenční adresa

Fakturační adresa

Fakturační adresu vyplňte pouze v případě, jste-li podnikatelský subjekt a je-li odlišná od korespondenční adresy.

Fakturační údaje

Fakturační údaje vyplňte pouze v případě, jste-li podnikatelský subjekt.

Doplňující údaje